Крупнейшая бесплатная электронная библиотека 326 760 книг в 270 жанрах 88 459 автора

Корнель Пьер (2)

Сортировать по:
covers Обложки
list Список
list Аннотация
2 книг
Показать по:
20
Сид (Трагедия в пет действия)

Корнель Пьер

Сид (Трагедия в пет действия)

Корнель Пьер
Сид (Трагедия в пет действия)

Преводът на трагедията „Сид“ на Николай Лилиев е публикуван през 1940 година. В издателската бележка по този повод е отбелязано, че културната общественост го оценява единодушно като забележително явления в литературния и театралния живот на страната. „Сид“ е един от най-високите върхове на преводаческото изкуство у нас — преводът се издига до своя първообраз и — като разкрива смисъла, и формата на другия език — придобива самостоятелен живот на оригинално литературно произведение. 1840-те стиха на превода на Лилиев — точно колкото са и у Корней — възпроизвежда не само метриката на оригиналните стихове, но и своеобразното движение на авторовата мисъл, вътрешния ритъм, интонацията. Така, четейки на български език „Сид“, получаваме удоволствието, което Лилиев ни дава с поезията си — поезия, която достига до сърцето на духовно издигнатия съвременник.